O mně

Jmenuji se Marie Konvalinková a narodila jsem se v roce 1969 v Uherském Hradišti, kde jsem žila do svých 20 let. V současné době žiji v Praze.

V době komunistické nesvobody jsem nemohla studovat uměleckou SŠ s maturitou, neboť rodina byla politicky nežádoucí. Bylo mi umožněno vystudovat pouze SOU, kde jsem se ale díky tomu krátce setkala s oborem psychologie, který mě zaujal. Díky politické změně ve společnosti v roce 1989 a novým možnostem studia jsem nakonec dálkově vystudovala obory, které jsem chtěla prakticky využít v mnoha odvětvích.

V letech 1994 – 2019 jsem se v různých institucích věnovala lidem se závislostmi a traumatizovaným lidem. Souběžně jsem v tomto období vykonávala duchovní službu u obviněných a odsouzených lidí v několika věznicích v ČR. V roce 2019 jsem tyto služby a instituce opustila a rozhodla se jít do soukromé praxe, kde se věnuji širokému spektru potřeb člověka. 

Česká asociace pro psychoterapii

Vzdělání

2007 Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - magisterský studijní program: Teologie, studijní obor: Křesťanská výchova (Mgr.)
2002 Střední pedagogická škola v Praze - studijní obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika
1987 Střední odborné učiliště v Uherském Hradišti

Odborná příprava (výcvik, kurzy, semináře…)

2022

Získání osvědčení z ročního specializovaného kurzu "Nemocniční kaplan"

Získání osvědčení o absolvování kurzu v rámci paliativní péče o pacienta "Komunikační ELNEC" 

„Trauma v kontextu problematiky NRP - Teorie a nástroje pro bezpečnou terapii traumatu“

2021

„Diagnostika a terapie disociativních poruch"

2021 „Psychoterapie oběti znásilnění“
2021 „Prevence sexuálního zneužívání v ženských řeholních komunitách“
2021 "XVI. Den hospicové péče aneb má to smysl“
2019 - 2007 získání certifikátu v kvalifikaci "psychoterapeut". Vzdělání proběhlo v Institutu pro vzdělávání v psychoterapii - SUR, a to ve 3 modulech: sebezkušenostní výcvik, teorie a supervize. 
2019 „Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby“
2019 „Sexuální zneužívání jako specifické trauma“ 
2019 „Trauma-related Complex Dissociation Origins and Consequences“
2018 „Sebevražda a sebevražedné jednání klienta“ 
2017 „Sexuální zneužívání - interdisciplinární pohled“ 
2016 „Přístup zaměřený na řešení v koučinku a poradenství“ 
2016 „Úvod do problematiky patologického hráčství - gambling“
2015 „Sexuální zneužívání jako specifické trauma“ 
2011 „Alkoholismus a problematika kombinovaných závislostí“
2008 „Krizová intervence“
2006 „Duchovní služba ve věznicích ČR“
2005 „Kontakt s drogově závislými - motivační rozhovory“
2005 „NEST 2005“ - postoje a metody práce s lidmi, kteří trpí následky traumat prožitých v dětství
2003 „Zvýšení povědomí a propagace spolupráce napříč všemi službami, které se setkávají s fenoménem drog“ 
1996 certifikát z ročního kurzu „Laický terapeut“ (kurz byl později akreditován pod názvem Multidisciplinární kurz)

Zaměstnání

Od 2022 soukromá praxe v „Psychoterapeutické poradně“ v Praze
2022 - 2019 soukromá praxe v „Psychoterapeutické poradně na Petynce“ v Praze
Od 2019 nemocnice IK+EM v Praze - nemocniční kaplanka
2019 - 2015 SANANIM, z.ú. v Praze - terapeutka v centrech: Case managment, COKUZ, Ambulance pro gambling
2015 - 2011 Křesťanský domov mládeže v Praze - pedagog volného času a metodik prevence patologických jevů 
2015 - 2011 Dětské a dorostové detoxifikační centrum v NMSKB v Praze - pedagog volného času (na DPP)
2011 - 2002 Brněnské biskupství v Brně - pastorační asistentka pro uživatele drog a vězně v Duchovně pastorační službě pro Sdružení Podané ruce (spolupráce: Kontaktní centrum Drug Azyl, Klub Skleník, Vazební věznice Brno - Bohunice, věznice Kuřim a věznice Světlá nad Sázavou)
2002 - 2000 stravovací provoz v Praze
2000 - 1996 Křesťanský domov mládeže v Praze - pedagog volného času a metodik prevence patologických jevů
1996 - 1987 stravovací provoz v Uherském Hradišti, Slatiňanech, Hoješíně a v Praze 

Členství

Současnost

Od 2020 členka České asociace pro psychoterapii, z.s. 
Od 2019 členka Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR 
Od 2005 členka Vězeňské duchovenské péče  
Od 1990 členka Kongregace Školských sester sv. Františka 

Minulost 

2021 - 1995 členka Společnosti pro návykové nemoci při ČLS JEP 
2013 - 2011 členka Výkonného výboru Vězeňské duchovenské péče

Neplacené aktivity (dobrovolnictví)  

2015 založení svépomocné skupiny pro přeživší sexuální útok v Praze
2011 založení svépomocné skupiny pro uživatele drog v Praze
2015 - 2011 duchovní služba ve Vazební věznici Praha Ruzyně a v ženských věznicích Praha Řepy, Velké Přílepy a Světlá nad Sázavou
2009 založení svépomocné skupiny pro uživatele drog v Brně
2011 - 2002 duchovní služba ve Vazební věznici Brno - Bohunice, v mužské věznici Kuřim a v ženské věznici Světlá nad Sázavou 
2002 - 1994 soukromá péče o uživatele drog a prostitutky v Praze 
od 1994 lektorování o závislostech a prožitých traumatech (trvá) 

Koníčky

Moderní hudba a tanec, keramika, výtvarné umění, výstavy, architektura, cestování, filmy, zvířata, pečení cukroví

Nastavení cookies

Soubory cookies pomáhají zlepšovat užívání a funkce webu. Díky nim vám můžeme nabídnout personalizovaný obsah. Zároveň můžeme rozvíjet naše webové stránky a služby na základě statistik. Také nám a partnerským webům umožníte, abychom vám zobrazili relevantní reklamní nabídky. Pokud přijmete všechny cookies, umožníte nám, abychom je využívali pro všechny zmíněné účely. Můžete si také zvolit své vlastní nastavení. Více informací získáte v přehledu o ochraně soukromí a správě cookies.

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webových stránek, není tedy možné je zakázat. Obvykle se nastavují v reakci na akci, kterou na webu sami provedete, jako je nastavení zabezpečení, přihlášení a vyplňování formulářů. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich zasílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky nebudou bez těchto souborů fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné informace, které lze přiřadit konkrétní osobě. Tyto soubory cookie můžeme nastavit my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž služby na webu využíváme. Tyto soubory cookie neukládají žádné informace, které lze přiřadit konkrétní osobě.

Tyto soubory cookies shromažďují informace, jak návštěvníci využívají naše internetové stránky (např. které stránky navštěvují nejčastěji, jak se pohybují po webu nebo zdroje návštěvnosti). Umožňují nám tak zkoumat, jak nejlépe webové stránky nastavit, vyvíjet služby, které jsou prostřednictvím webových stránek dostupné a především optimalizovat fungování webových stránek pro své návštěvníky. Všechny údaje jsou agregované a nejsou spjaty s Vaší osobou. Při výkonu popsaných činností, které nám příslušné cookies umožňují, využíváme také nástroje třetích stran nebo s třetími stranami přímo spolupracujeme. Přehled třetích stran, s nimiž spolupracujeme, je uveden v přehledu o ochraně soukromí a správě cookies.